ณ วันนี้ รถ ใน กทม. มีมากกว่าถนน 6.99 เท่า กทม. มีพื้นที่ถนน 7% ประมาณ 109.76 จาก 1,568 ตร.กม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/07/2562