ครึ่งแรก ปี 2562 คนไทย ออกรถใหม่ 1.61 ล้านค้น 1)มอเตอร์ไซค์ 971,761 คัน 2)รถยนต์ 405,203 คัน 3)กระบะ149,985 คัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/07/2562