"คนไทย" ขับรถ แต่ไม่มีใบขับขี่ 10 ล้านคน มอเตอร์ไซค์ 8 ล้านคน รถยนต์ 2 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/07/2562