คนไทยงดเหล้าครบพรรษา ช่วยชาติประหยัด 10,724 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1,820 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/07/2562