เข้าพรรษา ปี 61 คนไทย 30.4% หรือประมาณ6.9 ล้านคน งดเหล้า ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/07/2562