ปี 2562 เวเนซุเอลา ค่าแรงขั้นต่ำ ต่ำที่สุดในโลก 0.03 US$/ชม. ประมาณ 0.93 บาท/ชม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/07/2562