ปี 2562 ออสเตรเลีย ค่าแรงขั้นต่ำ สูงที่สุดในโลก14.56 US$/ชม. ประมาณ 451.36 บาท /ชม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/07/2562