ทั่วโลก มี 9 ประเทศ "เกณฑ์ทหาร" ทั้งชาย-หญิง

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/07/2562