ทั่วโลก มี 19 ประเทศ "ไม่มี" กองกำลังทหาร

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/07/2562