บ้วนน้ำลาย ในสวนสาธารณะ ประเทศญี่ปุ่น โทษจำคุกสูงสุด 30 วัน ปรับ 1,000 - 10,000 เยน อาจถูกบันทึกในประวัติอาชญากรรม

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2562