สิงคโปร์ ลืมกด ชักโครกสาธารณะ เสียค่าปรับ 150 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 3,396 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/07/2562