ปี 2560 ไต้หวัน ออกกฏหมายห้ามฆ่า!! หมา-แมว เพื่อบริโภค ฝ่าฝืน!! โทษสูงสุจำคุก 2 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/07/2562