ปี 2559 จีน ออกนโยบาย ห้ามสร้างตึกรูปทรงแปลก เพราะเกิดตึกรูปทรงแปลกๆ จำนวนมาก จนได้ฉายาว่า "สนามเด็กเล่นสถาปนิก"

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/07/2562