ปี 2554 ไต้หวัน ออกนโบาย "เก็บอุจาระสุนัข" ลุ้นทอง...มูลค่่ากว่า 66,000 บาท เพื่อจูงใจให้เจ้าของรับผิดชอบต่อสิ่งปฏิกูลของสุนัขตัวเอง

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/07/2562