ปี 2560 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่งตั้ง.. โอมาร์ บิน สุลตาน อัล โอลามา ดำรงแหน่ง รัฐมนตรี AI คนแรกของโลก ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปัญญาประดิษฐ์ หรือ Minister of State for Artificial Intelligence

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/06/2562