ปี 2557 อินเดีย จัดตั้งกระทรวงโยคะ เพื่อวิจัยศาสตร์โยคะ และการเเพทย์ ทางเลือกให้เป็นระบบระเบียบได้มาตรฐาน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/06/2562