ปี 2549 ญี่ปุ่น จัดตั้ง รัฐมนตรีลักพาตัว(Minister for the Abduction Issue) เพื่อแก้ไขปัญหาลักพาตัวที่เกิดขึ้นในประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/06/2562