ปี 2541 เกาหลีใต้ จัดตั้งกระทรวงแห่งการรวมชาติ (Ministry of Unification) เพื่อดูแลความสัมพันธ์และการรวมชาติระหว่างสองเกาหลี

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/06/2562