ปี 59 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้ง กระทรวงแห่งความสุข (Minister of Happiness) รัฐมนตรีคนแรก คือ... โอฮูด อัล รูมี เพื่อจะทำให้ประชาชนมีความสุข

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/06/2562