ปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้ง กระทรวงความเป็นไปได้(Ministry of Possibilities) แต่ไม่ตั้ง รมต. ดำเนินการโดยรวมรวบข้อมูล จาก ครม. เพื่อวางระบบการทำงานรัฐบาลในอนาคต

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/06/2562