ปี 2561 อังกฤษ แต่งตั้ง..."เทรซีย์ เคราช์" ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีความเหงา เพื่อรับมือกับปัญหาความโดดเดี่ยว

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/06/2562