ปี 2561 อังกฤษ แต่งตั้ง... "เจ็กกี ดอยล์ ไพรซ์"ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีป้องกันฆ่าตัวตาย ชาติแรกของโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/06/2562