ครม.ไทย "อายุสั้น" ที่สุด คณะที่ 38 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกฯ รวมเวลา 11 วัน ตั้งขึ้น วันที่ 25 ก.ย. 2516 ถึง วันที่ 6 ต.ค. 2519

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/06/2562