"ผู้หญิง" ครม.ไทย คณะที่ 59 สมัยนายกฯ อภิสิทธิ์ 5 คน คณะ 60 สมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ 8 คน และคณะที่ 61 สมัยนายก ฯ ประยุทธ 3 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/06/2562