ไซเอ็ด ซาดิก รมว. "อายุ" น้อยที่สุด ในประวัติศาสตร์มาเลเซีย 25 ปี รมว. กระทรวงเยาวชนและกีฬา รับตำแหน่ง 2 ก.ค. 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/06/2562