รมว.หญิง คนแรกของไทย คือ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ รมต.คมนาคม คณะรัฐมนตรี คณะที่ 39 ดำรงตำแหน่ง 8 ต.ค. 2519

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/06/2562