รัฐบาล...พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ใช้เวลาตั้งรัฐบาล "เร็ว" ที่สุด 8 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/06/2562