รัฐบาล พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 ใช้เวลาตั้งรัฐบาล "นาน" ที่สุด 44 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/06/2562