"นายกฯ" ไทย มีเพียง 8 จาก 29 คน อยู่ในตำแหน่งเกินคนละ 3 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/06/2562