พ.ศ. 2518 กิจสังคม ตั้งรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วม ถึง 23 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/06/2562