ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง 62 พรรคการเมือง มี ส.ส. 1 ที่นั่ง "มาก" ถึง 12 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/06/2562