ที่สุดแห่ง การเลือกตั้ง 62 นับคะแนน "นาน" ถึง 45 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/06/2562