ที่สุดแห่ง การเลือกตั้ง 62 ส.ส. มาจาก พลายพรรค "มาก" ถึง 27 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/06/2562