เลือกตั้ง 62 ไทย มี ส.ส. จากกลุ่มชาติพันธ์ู "ม้ง" คนแรกในประวัติศาสตร์ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/05/2562