สัดส่วน ส.ส. จากการเลือกตั้ง 2562 ร้อยละ 97 เป็นพลเรือน และ ร้อย 3 ทหาร/ตำรวจ

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/05/2562