อายุเฉลี่ย ส.ส จากการเลือกตั้ง 2562 อายุ 52 ปี มากที่สุด ชัย ชิดชอบ ภูมิใจไทย 91 ปี น้อยที่สุด เพชรชมพู กิจบูรณะ รวมพลังประชาชาติไทย 25ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/05/2562