เบลเยี่ยม ใช้เวลาในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ยาวนานที่สุดในโลก 541 วัน เบลเยี่ยม จัดการเลือกตั้งทั่วไป เดือน มิ.ย ปี 2010 โดยสามารถหาข้อยุติในการจัดตั้งรัฐบาลได้เดือน ต.ค. ปี 2011

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/05/2562