สายด่วน 1323 เผยช่วงเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 การโทรปรึกษาเรื่องเครียดจากการเมือง เพิ่มขึ้น 68% เพราะความเห็นทางการเมืองแตกต่างกับคนใกล้ชิดที่ทำให้รู้สึกเครียด

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/05/2562