ภาวะโลกร้อนทำให้ 20 ปีที่ผ่านมา กวางเรนเดียร์ในภูมิภาคอาร์กติก ลดลง 5 ล้านตัว... เหลือเพียง 2.1 ล้านตัว

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/05/2562