"โลกร้อน" หากไม่คลี่คลาย พ.ศ 2643 ทั่วโลกต้องมีค่าใช้จ่ายป้องกันน้ำท่วม 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 44.8 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/05/2562