ภาวะโลกร้อน ทำให้ 80% ของสัตว์ป่ากว่า 1,500 ชนิดเกิดอาการเครียด

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/05/2562