ค.ศ. 2030 - 2050 องค์การอนามัยโลกคาดว่า โลกร้อน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 250,000 บาท สาเหตุเพราะ ขาดสารอาหาร ท้องร่วง และเครียดจากความร้อน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/05/2562