หากอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจก "ไม่" ลดลง ปี 2573 อุณหภูมิโลกอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/05/2562