ชาวตะวันตกช่วยลด"โลกร้อน" ลดปริมาณ การบริโภคเนื้อสัตว์ลง 90% เพราะเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำมากกว่าปลูกพืชเกือบ 3 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2562