อุณหภูมิสูงขึ้นทุก 1องศาเซลเซียส ทำให้การเกิดของ ทารกเพศชาย เพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบกับทารกเพศหญิง

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/05/2562