หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเพียง +2 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำแข็ง"ละลาย" เกิดโรคระบาดว่าครึ่งโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/05/2562