ภาวะโลกร้อนทำให้..."ปลาทูน่า" 30%และ "ปลาเทราต์" ตัวเล็กลง 8%

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/05/2562