ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ หมีขั้วโลก (Polar Bear) จำนวนลดลงกว่า 30%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/05/2562