ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ ปลาเศรษฐกิจ 1 ใน 3 สายพันธุ์ในโลก ลดจำนวนกว่า 90%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/05/2562