อากาศร้อน ช่วง ม.ค. - มี.ค 62 คนไทย ถูกสุขัข "กัด" เกือบ 8 หมื่นคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2562